023vaktherapie

023vaktherapeuten is een netwerk van speltherapeuten en beeldend therapeuten. Wij zijn werkzaam in de regio Kennemerland en Haarlemmermeer.

Vaktherapie  is non-verbale ervaringsgerichte therapie. Vaktherapie is bijzonder geschikt voor kinderen en jongeren, omdat deze aansluit bij de natuurlijke manier waarop kinderen en jongeren zich ontwikkelen: al spelend, bewegend, bouwend, zingend en dansend.

Het doel van vaktherapie is om (dreigende) stagnatie in de ontwikkeling of functioneren op te heffen. Bij ervaringsgerichte therapie zijn geen woorden nodig  om duidelijke te maken wat het probleem is.  De vaktherapeut is opgeleid om aan de inhoud van het spel of beeldend werk, én het gedrag het probleem vast te stellen en te behandelen. Vaktherapie werkt goed  jonge kinderen met een door hun leeftijd beperkte woordenschat en bij  jeugdigen die niet kunnen of willen praten over hun problemen. Kinderen kunnen expressief zijn, vormgeven aan hun emotionele belevingswereld en tegelijk nieuwe ervaringen opdoen. Middels vaktherapie kan een kind tot verandering, ontwikkeling, stabilisatie, of acceptatie op emotioneel, gedragsmatig, cognitief, sociaal of lichamelijk gebied komen.


Contact

E-mail: info@023vaktherapeuten


Praktijken


Gemeente Haarlem | Heemstede | Zandvoort | Bloemendaal | Velsen | Beverwijk | Heemskerk


Praktijk CreaTher                            Terenja Dors | beeldend vaktherapeut, sandplaytherapeut    

http://www.creather.nl   


    1. BlijMoedig                                              Yvonne Rozemeijer | kunstzinnige therapeut

http://www.blijmoedig.nl


Speelplaats 33                                    Marianne de Backker-Draijer | speltherapeut, trainer Rots en Water

http://www.speelplaats33.nl


Praktijk Samenspel                       Hedwig Boor | speltherapeut, floorplayspecialist

http://www.samenspelhaarlem.nl        


Praktijk Op de Hoek                        Ingrid van den Brink | speltherapeut, systeemtherapeut

http://www.pvpph.nl


Speltherapiepraktijk                       Anita Bruijns | speltherapeut

Velserbroek           

http://www.speltherapievelserbroek.nl


Praktijk Spelend Sterker           Marja Koene | speltherapeut, pedagoog

http://www.spelendsterker.nl


Joukie Spel en Kind                            Eva van Asperen | speltherapeut

http://www.joukie.nl


Speltherapie Velsen                      Sylvia Nap | speltherapeut

http://www.speltherapievelsen.nl


PlayActive                                                      Mandy Langbroek | psychomotorisch therapeut 

www.PlayActive.nl


Gemeente Haarlemmermeer  


Spelen Helpt                               Jorinde Prinsen | speltherapeut, KIES-coach, dierondersteunende (spel)therapeut

http://www.spelenhelpt.nl